En ny rapport fra FN, siger at brugen af kemiske sprøjtegifte for at brødføde en hastigt voksende verdensbefolkning en en myte. Faktisk koster akut forgiftning ved brugen af pesticider årligt 200.000 mennesker livet, anslås det.

De to eksperter for Rådet for Menneskerettigheder under FN, som i sidste uge præsenterede den nye rapport, anbefaler at man udfaser de farligste pesticider for i stedet at skifte til bæredygtige landbrugsmetoder, blandt andet økologisk landbrug.

“Overdreven brug af pesticider er meget farlige for menneskers sundhed, miljøet, og det er misvisende at hævde, at de er afgørende for fødevaresikkerheden”, siger Hilvar Elver og Baskut Tuncak i en fælles erklæring til Rådet for Menneskerettigheder under FN.

Kemiproducenterne har ikke rent mel i posen

Rapporten advarer samtidig om de katastrofale konsekvenser ved brugen af pesticider og anklager kemiproducenterne for uetisk markedsføring og for systematisk at benægte pesticidernes skadelige virkninger.

Kemiproducenterne har yderligere blokeret for reformer og restriktioner på verdens plan over for politkere og myndigheder, via lobbyisme, fremgår det af rapporten.

Kræft, Alzheimer og Parkinson

Mange undersøgelser linker brugen af pesticider sammen med forekomsten af kræft, Alzheimers og Parkinsons sygdomme. De kemiske midler kan også resultere i hormonforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og sterilitet. Den forøget risiko for at blive syg, ses blandt andet hos landmændene, gravide og børn.

De to forfattere gør opmærksom på at visse pesticider overlever i miljøet i op til flere årtier, og udgør hermed en alvorlig trussel mod hele det økologiske system, som vores fødevareproduktion er afhængig af. De ser gerne en verdensomspændende aftale, som regulerer og begrænser produktion og anvendelse af de farlige kemiske sprøjtegifte

Rapportens forfattere er udpeget specielt til opgaven af  Rådet for Menneskerettigheder i Genève. De er ikke ansatte af FN og er heller ikke lønnet for deres arbejde.

Kemikalieindustrien årsomsætning – 350 milliarder kr

I 2050 er verdens befolkningen vosket fra syv miliarder mennesker i dag til ni miliarder. Og Kemikalieindustrien hævder at de kemiske midler er afgørende for beskytte afgrøderne i kampen mod ukrudt, skadedyr og sygdomme.

“Det er en myte”, siger Hilal Elver, FNs særlige rapportør om retten til mad til The Guardian.

“At bruge flere pesticider har intet at gøre med at afskaffe sult. Ifølge FN’s landbrugs- og fødevareorganisation (FAO) er vi i stand til at brødføde ni milliarder mennesker i dag. Produktionen er klart stigende, men problemet er fattigdom, ulighed og distribution”, siger Hilal Elver til den britiske avis.

“Pesticider spiller en central rolle for at sikre, at vi har adgang til en sund, sikker, billig og pålidelig fødevareforsyning”, siger en talsmand for The Crop Protection Association, som repræsenterer kemikalieindustrien i Storbritannien.

Forfatter: redaktionen på ecolove