2014 bliver året med flest skovbrande i Norden siden årtusindeskiftet, viser danske undersøgelser. Denne rekord i skovbrande går hårdt ud over indlandsisen, da skovbrandende er med til øge afsmeltningen af denne. 

Under de sidste 14 år, har år 2014 været det år med flest skovbrande på den nordlige halvkugle. Det vises i de nye undersøgelser lavet af professor i glaciologi Jason Box fra De Natuonale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. (GEUS)

De skovbrande som foregår i Nordamerika, er et globalt problem fordi kulpartiklerne blæser med vinden til arktis, hvor støvet spredes på isen og gør isen mørk. Når isen bliver mørk optager isen hurtigere solens stråler og smelter derfor også hurtigere.

‘Den mørke is har på den måde stor indflydelse på, hvor hurtigt Indlandsisen smelter’, forklarer Jason Box, som har arbejdet med satellitdata, til at måle skovbrandende i 2014, og derudover også målt hvor svag indlandsisen er blevet til at reflektere solens stråler, i stedet for at optage energien.

Isen har aldrig været mørkere

Professor Ian Baker fra Dartmouth College i USA, har før vist hvordan skovbrande og nedsmeltningen af isen hænger sammen, og derfor synes han at de danske beregninger er interessante.

‘Flere skovbrande skaber betingelser for, at vi i 2014 vil opleve en større afsmeltning af Indlandsisen end nogensinde før. Derfor er det vigtigt, at vi ved, hvor stort omfanget af skovbrande har været. Det er dog ikke den eneste faktor. Effekten af skovbrandene vil slå mest igennem, hvis kulpartiklerne får lov til at ligge på isen, uden at der falder nyfalden sne ovenpå,’ forklarer Ian Baker.

skovbrande

Grafen viser skovbrande de sidste par  år, og at år 2014 topper siden årtusindeskiftet. Det kan betyde, at der kan spredes flere kulpartikler ud over indlandsisen end før.

Jason Box har været på felttur på indlandsisen på Grønland, og har bestemt at isen fra august i år var mørkere på den øvre halvdel af indlandsisen end nogensiden før.

‘Mange steder er Indlandsisen det mørkeste, vi nogensinde har observeret. Uden den mørke is ville afsmeltningen af Indlandsisen være betydeligt mindre,’ siger Jason Box

Så mørk er indlandsisen blevet

Jason Box mener at isen er 5,6% mørkere end tidligere, og at den optager så meget energi fra solen, svarende til USA’s energiforbrug på 2 år. Professoren mener, at de mørke farver kommer fra forurening, pollen, mikroorganismer, støv og sodpartikler fra skovbrande osv.

Problemet er, at når isen bliver mørkere, så mindskes dens styrke til at reflektere solens stråler tilbage, og smelter derfor i stedet. Jo mere varme der rammer de mørke områder, jo mere smelter isen.

Derfor har skovbrandende i Nordamerika store konsekvenser for indlandsisen, når vinden blæser fra vest mod øst.

‘Små tab af refleksivitet kan have vidtrækkende konsekvenser. Vi ved, at tabet af refleksivitet er årsagen til, at temperaturerne stiger dobbelt så hurtigt i Arktis, som de gør i de subarktiske egne. Det er et meget alvorligt problem, vi skal lære at forstå meget bedre,’ fortæller Jason Box

skovbrande

Data fra NASA’s satelitter

Under sine beregninger har Jason Box studeret data fra NASA’s MODIS-sensor (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer), som sidder på NASA’s Aquasatellit, og som måler Jordens temperaturudsving. Det gør den ved at dele kloden op i små arealer på en kvadratkilometer, og på den måde måle temperaturforskellene for hvert areal. 

Jason Box kunne se, at temperaturerne havde haft store udsving på indlandsisen i samme tid som brandsæsonen fra juni til august. Med det udgangspunkt kunne han konkludere at 2014 bliver året med flest intense skovbrande på den nordlige halvkugle siden NASA’s satelitter begyndte at måle temperaturerne i år 2000.

‘I Nordamerika er det måske ikke så stor en overraskelse, da skovbrande har været i nyhederne derovre hele sommeren. Specielt i Northwest Territories omkring Slave Lake har der været nogle voldsomme skovbrande, som har været helt ude af kontrol. Det ser vi nu effekten af på Indlandsisen,’ fortæller professoren.

Derudover har Jason Box også undersøgt indlandsisens refleksivitet ved hjælp af NASA’s satelitter, og kan bekræfte at den mørke is absorberede mere sollys i august end tidligere.

Kilder:

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/rekord-i-skovbrande-gar-hardt-ud-over-indlandsisen