Økologisk bomuld leverer dokumenterede fordele både for mennesker og miljøet – og du kan stole på bæredygtighedskravene

Her får du 5 grunde til at vælge økologisk bomuld frem for konventionel bomuld, næste gang du handler:

1.

Hjælp med at give kontrollen til bønderne, ikke GMO virksomheder: Økologiske bomuldsbønder, der er kontrolleret af GMO-virksomheder, kan ikke frit vælge fra eller til.

Økologisk bomuldsproduktion bruger aldrig GMO-frø. De småbønder, der producerer størstedelen af vores bomuld, har brug for pålidelighed, ikke store risici. Ved hjælp af lave eksterne indgange, der er lokalt tilgængelige, giver økologerne mulighed for at arbejde inden for deres grænser og med deres miljø på en bæredygtig måde. Økologisk bomuld giver bønderne mulighed for selv at bestemme. Ydermere har GMO industrien et kedeligt ry for at have skubbet mange bomuldsbønder ud i økonomisk ruin,

Info: GMO virksomheden Monsanto, kontrollere nu et svimlende areal på 95 procent af bomulds produktionen i Indien.

2.

Hjælpe med at eliminere farlige syntetiske pesticider: Økologisk bomuld bruger ikke farlige pesticider, og beskytter derfor bøndernes liv og vort miljø.

Som økologiske bomuldsbønder over hele verden demonstrerer hver dag, kan bomuld dyrkes uden pesticider. Ved at eliminere alle farlige syntetiske pesticider i deres produktion, viser De at økologisk bomuld har en sund og bæredygtig landbrugs fremtid for bønderne og deres familier.

Info: Omkring 77 millioner bomulds arbejdere lider efter forgiftning fra pesticider årligt. Bomuldsproduktionen udgør cirka 2,5 procent af det samlede landbrugsareal, men står til gengæld for 10 procent af det samlede pesticidforbrug og 25 procent af det samlede forbrug af insektgifte. 

3.

Hjælp bønderne med at brødføde deres familier: Økologisk bomuld gør det muligt for bønderne at dyrke andre afgrøder til mad og indkomst.

Økologiske bønder dyrker en mangfoldighed af afgrøder, for at opretholde sunde og frugtbare jordbunde, og for bekæmpelse af skadedyr. Ved at diversificere afgrøder kan bønderne også diversificere deres indkomst. Ved at dyrke fødevarer eller andre afgrøder hjælper det med at forsikre mod at høsten slår fejl, klimaændringer, prisvolatilitet og ændringer i efterspørgslen på markedet.

Info: Forskning viser at økologisk landbrug, sikre fødevare og er på langsigt mere bæredygtigt.

Kilde: United Nation of Conference of Trade and Development (UNICTAD )38

4.

Hjælp med at spare på vandet: Økologisk bomuld bruger mindre vand, en vigtig resource i fremtiden.

Økologisk landbrugspraksis skaber sund landbrugsjord, som bedre udnytter vandtilgangen og er mere modstandsdygtige i tørkeforhold. Ved at eliminere brugen af syntetiske pesticider og gødninger holder økologisk bomuld vandveje, og drikkevand sikkert og rent. Vandforureningens påvirkning af økologiske produkter, har vist sig at være 98 procent mindre end konventionel bomuldsproduktion.

Info: For at dyrke 1 kilo bomuld anvendes der omkring 8.000 liter vand.

5.

Hjælp med at bekæmpe klimaforandringer: Økologisk bomuldsproduktion bruger mindre energi og efterlader jorden sundere, med større lagring af kulstof. Planter har brug for kuldioxid for at producere sunde,  grønne blade.

Økologiske bomuldsbønder gør deres indsats for at bekæmpe klimaændringer. Ved at eliminere brugen af gødninger samt pesticider, og reducere kvælstofindgange producerer økologisk bomuldsproduktion op til 94 procent mindre drivhusgasemissioner. Ved at opretholde deres sundhed, øger økologisk praksis jordbunden med kulstof, der fjerner CO2 fra atmosfæren.

Info: Økologisk jordbrug har en lavere udledning af drivhusgas pr. ha. end konventionelt jordbrug

Forfatter: Redaktionen på ecolove