De danske landmænd og de danske forbrugere kan nu få vurderet, hvor bæredygtigt deres landbrug og indkøb er.

Et internationalt anerkendt analyseredskab, der kan måle bæredygtighed, er rykket ind i dansk landbrug. 60 landmænd har allerede fået målt deres bæredygtighed.

Hvordan smager bæredygtighed?
Det vil de danske forbrugere snart få mulighed for at få svaret på. i September måned kan landbrugets videncenter SEGES afprøve sammen med en række økologise producenter konceptet: ”Vil du økologi og mere til? Vi arbejder med bæredygtighed”.I Irma Axelborg i København og Føtex Guldsmedgade i Aarhus kan forbrugerne købe fødevarer, der kommer fra landmænd, som har fået en bæredygtighedsanalyse.

Forbrugerne kan samtidig gå i dialog med landmænd der har fået en bæredygtighedsanalyse.

“Vi vil gerne undersøge i hvor høj grad forbrugerne lægger vægt på bæredygtighed, når de vælger fødevarer. Og selvfølgelig fortælle dem, at bæredygtighed er noget vi arbejder konkret og målrettet med i landbruget”, siger Randi Friis Hansen, projektleder og seniorkonsulent i SEGES.

Bæredygtighedsanalyse

Bæredygtighedsvurderingerne laves efter analyseværktøjet RISE der er udviklet af forskere i Schweiz. Analyseværktøjer er et internationalt anerkendt analyseværktøj der allerede bruges i 47 lande, hvor i alt 2300 landmænd har fået en bæredygtighedsanalyse.

RISE måler bæredygtigheden på 50 forskellige parametre fordelt på ti områder. De bliver målt på blandt andet natur, klima, dyrevelfærd og arbejdsforhold.

I 2014 oversatte SEGES modellen til brug i dansk landbrug. Indtil videre har 60 danske landmænd fået en bæredygtighedsanalyse.

Målsætningen er at nå op på 160 ved udgangen af 2016. Det er hovedsageligt økologiske landmænd der har fået foretaget analysen, men også konventionelle landmænd.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk