En pakke almindelig gær koster under 1 krone, mens en pakke økologisk gær sælges for det femdobbelte. Prisforskellen på økologisk og almindelig gær er noget der især stikker ud, men hvorfor er der egentlig så stor forskel på de to?

En pakke med 50 gram økologisk gær koster 4,75kr. mens en ikke-økologisk koster 0,95kr. – øko-gær er altså fem gange så dyrt som det almindelige alternativ. Det kan man undre sig over, men årsagen er faktisk ret ligetil.

Begge typer gær produceres ved at gærceller får næring af roemelasse, et restprodukt fra roesukker-industrien. Økologisk gær skal have næring fra økologisk roemelasse, men da der ikke findes nogen økologisk produktion af roemelasse i Danmark eller i de andre nordiske lande, skal melassen købes i Centraleuropa eller uden for Europa. Dertil kommer at den økologiske melasse er 5-6 gange dyrere, hvilket naturligvis får prisen på det færdige produkt til at stige.

De andre hjælpestoffer til produktionen af økologisk gær er også dyrere, mens produktionsmængderne desuden er meget lavere end ved almindelig gær. Af hjælpestoffer kan nævnes fosfor og kvælstof som i ikke-økologisk gær fås igennem hhv. fosforsyre og ammoniak. Den økologiske gærproduktion anvender derimod økologiske alternativer til disse hjælpestoffer – blandt andet bruges soja som en naturlig kvælstofkilde.

Økologiske roer er desuden dyrket uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte, og samtidig produceres øko-gær uden brug af syntetiske vitaminer og pH-regulerende stoffer, i modsætning til den ikke-økologiske.

Så selvom bageegenskaberne stort set er de samme ved de to typer gær, er der altså klare fordele ved at vælge den dyrere, økologiske slags.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening