En helt ny måde at pleje naturen på ved brug af økologiske løsninger.

Den økologiske gårdmand Jakob Kortegaard som bor midt i fredningen i området i Himmerland, har med sine to besætninger af økologiske får og køer af bevaringsværdige race plejet naturen. Ved at udnytte dyrenes forskellige måder at græsse på, sørger han for at bevare levesteder for tusindevis af orkideer.

Sjørupgårder Sø og Tandrup Sø fredningerne i Himmerland. 12 hektar helt unik natur, som kræver nænsom pleje for at bevare levesteder for bl.a. orkideer. Økolandmand Jakob Kortegaard søger for – eller rettere, det gør hans besætninger af henholdsvis Sortbroget Jysk Malkekvæg og Ertebøllefår.

Filmen er produceret som led i projektet ”Demonstration af nye økologiske løsninger”.