Normalt når vi snakker om udledning af drivhusgasser, så tænker vi, at det er noget der har fundet sted de sidste 200 år, men nu hævder dansk forskning at mennesker har påvirket atmosfæren i mere end 2000 år.

Der er blevet fundet mange tydelige spor af drivhusgassen metan i den grønlandske indlandsis. Metanen er udledt af menneskers aktivitet, og dette passer med romernes storhedstid for 2100 år siden. I isen har man derudover også fundet fingeraftryk af menneskeskabt metan, som man mener stammer fra den kinesiske risdyrkning eller skovbrænde i europa under middelalderen.

Det hele fremgår i et dansk forskningsresultat, som er blevet offentliggjort i tidsskrifter Nature Climate Change.

‘Det er en overraskelse i hvilket omfang vores forfædre var i stand til at have indflydelse på udledningerne af metan med deres aktiviteter’, siger professor Thomas Blunier, Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, om de resultater, som viser sammenhængen mellem inddragelse af land til dyrkning og udledning af metan.

Thomas Blunier har sammen med sit forskerhold målt metan-isotopsammensætningen på Grønland, og det er på den måde forskerene har kunnet se, hvor meget af af den udledte metan der er skabt af mennesker.

‘Vi kan se, at allerede for 2.100 år siden under Romerriget, udbredte nogle kulturer sig og brændte store mængder træ til brændsel i ovne for at arbejde med metaller, der kræver stor varme til bearbejdning’, siger Thomas Blunier.

De lave koncentrationer af metan, har forskerne målt til Romerrigets og Han-dynastiets fald, på baggrund af at der var færre mennesker på Jorden. Hvorimod de målte en stigning omkring Middelalderen for ca. 1000 år siden.

‘Middelalderen var en varm og tør periode, så der var mange skovbrande, der udledte metan, mens vådområderne imidlertid svandt ind og formindskede metanudledningerne derfra. Også under den såkaldte ‘lille istid’, mellem år 1350 og 1850, som var en meget kold og tør periode, finder vi udledninger fra naturlige skovbrande og skovrydning. Her var der virkelig brug for brænde til at holde på varmen. I dag stammer over halvdelen af metanudledningen fra menneskelige aktiviteter, og udviklingen ser ikke umiddelbart ud til at stagnere endsige falde’ fortæller forskeren Thomas Blunier.

Kilde: https://www.b.dk/viden/groenlands-indlandsis-rummer-spor-fra-de-gamle-romere

Foto: NASA

Forfatter: Redaktionen på ecolove