Der bliver tit talt om balance, balance i os selv, balance i naturen når vi for eksempel fælder et træ og sår et nyt et andet sted. Balancen mellem rovdyr og græsædere, som sørger for at der er balance i fødekæden. Cirklen af liv.

Når man taler om livet, eller slutningen på livet, så har de fleste mennesker en idé om, hvordan de kunne tænke sig at forlade denne verden. Nogen vil gerne begraves ved siden af sine kære, mens andre gerne vil kremeres og spredes ud over et sted som de har kært, eller som har haft stor betydning for dem.

Eftersom vi er blevet så fjerne fra naturen og ‘cirklen af liv’, da vi som mennesker, tager alt for meget fra skovene, dyrerne og havet end vi giver tilbage, så er døden måske et perfekt tidspunkt at overveje om man vil være en del af cirklen af liv og få sig en begravelse som miljøet kan nyde godt af.

En Grøn Begravelse er ikke et nyt begreb, men som vi kender dem, så betyder det ofte at man skal købe en meget dyr og miljøvenlig kiste. Nu findes der ‘The Urban Death Projekt’ fra USA, som har designet en ny slags ceremoni, der respekterer de døde og fejrer cirklen af liv ved at give organet tilbage til Jorden.

By-kirkegårdere bliver mere og mere fulde, og det kræver massive mængder af træ, stål, beton og formaldehyd som bliver anbragt i jorden hvert år gennem traditionelle begravelser. Selv kremeringer frigører kuldioxid i atmosfæren.

Urban Death Project gør det muligt at planlægge en begravelse, der bortskaffer organer i en mere miljøvenlig og naturlig måde som gavner planeten, de laver nemlig liget om til kompost.

Det første trin er, at den afdøde anbringes i et køleskab i dagene før ceremonien. Der foregår ingen balsamering for at undgå kemikalier i jorden, derudover skal begravelsen foregå omkring 10 dage efter dødsfaldet. På begravelsesdagen kan den afdødes kære se kroppen, hvis de ønsker det. Kroppen bliver senere anbragt i en ‘’kerne’’ i et kammer som er der, hvor komposterinsprocessen foregår. Venner og familie kan dække kroppen med en høj-carbon blandning af træflis og savsmuld, hvorefter nedbrydningen vil starte.

Efter en måned kan familien vende tilbage og se den kompost der er blevet skabt af deres elskede, familien kan nu beslutte om de vil tage komposten med hjem, eller om de vil videregive det til lokalsamfundet, hvor det kan bruges til at hjælpe nye planteliv.

Website: www.urbandeathproject.org

Kilde: http://www.springwise.com/urban-death-project-funerals-green-turning-bodies-compost/?ref=access