Vandmiljøet lider ingen overlast, når du vasker dine karklude eller kunststof tøj, selvom mikroplasten river sig løs. Renseanlæggene fjerner dem effektivt fra spildevandet, viser unik dansk forskning

I undersøgelsen som er foretaget hovedsageligt af Aalborg Universitet sammen med vandfirmaet Krüger udført for Miljøstyrelsen, frikender man nu kunstmaterialerne for at forurene vandmiljøet.

Undersøgelsen viser nemlig at hele 99,7 procent af mikroplasten bliver opfanget af de danske renseanlæg.

Rådgiverfirmaet Cowi konkluderede allerede i 2015 at bildæk efterfuldt af skosåler, er en langt større forureningskilde af mikroplast i naturen.

“Vores renseanlæg er virkelig effektive over for mikroplast, selv om de aldrig har været konstrueret til at fjerne det,” konkluderer professor Jes Vollersen, Aalborg Universitet, som har gennemført målingerne.

At plastpartikler binder sig til slammet i rensningsanlæggene, undre professoren sig ikke over.

Skal vi så iøvrigt bekymre os?

Er der nogen grund til at bekymre sig over miljøet?

“Det er et godt spørgsmål,” siger Jes Vollersen

Der mangler stadig mere forskning i miljøeffekterne af mikroplast. Jes vollersen kommer dog med sit bedste bud:

“Hvis vi fordeler mikroplast ligeligt ud over hele kloden, så bliver det ikke til så meget. Men derfor kan man nok godt finde nogle hotspots, hvor det giver problemer.”

At man ikke helt ved hvor regnvandet bliver udledt, er et andet problem idet regnvandet opsamler de mange partikler fra blandt andet bildæk. Netop et oplagt sted at sætte ind.

Mikroplast kan stadig være et problem

Mikroplast kan stadig være et stort miljøproblem, i samme omfang som andre kendte miljøfremmede stoffer, mener Jes Vollersen.

Store partikler måles typisk i vægt, mens små tælles.
De ultrafine partikler kan i teorien, være mere skadelige, da de trænger længere ind i vævet- det samme gør sig muligvis gældende for mikroplasten i vandet.

“Store partikler kan give forstoppelse, mens små i princippet kan transporteres gennem tarmvæggen og ind i vævet på de dyr, der optager dem. Derfor er skadevirkningerne potentielt større med de små partikler,” siger Jes Vollersen.

Da kun få forskningslaboratorier i verden, kan udføre disse målinger, er der generel stor usikkerhed om emnet.

Kilde Ing.dk

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk