Den Europæiske Kommission har fortaget en undersøgelse omkring forbrugerens tillid til og efterspørgsel på økologiske produkter, undersøgelsen skal hjælpe med at danne et grundlag for fremtidige regler og reguleringer for økologisk landbrug.

Undersøgelsen blev foretaget i begyndelsen af 2013 og havde tæt på 45.000 respondenter. I rapporten som efterfølgende blev udfærdiget kan man se at forbrugeren generelt har tillid til 71% af de økologiske produkter og at de primært køber dem for at tage hensyn til miljøet (83%) samt fordi de er fri for genmodificering og pesticider (81%). Derudover bekendtgjorde størstedelen af respondenterne (78%) at de også var villige til at betale mere for økologiske og bæredygtige produkter.

Rapporter viser at der også er en stor efterspørgsel på en harmonisering af reglerne inden for EU, hvor hele 74% gerne ser at de europæiske standarder for økologi bliver strengere og hele 86% ønsker at økologireglerne i hele EU bliver ensartet. Mere end halvdelen af respondenterne ønskede også at forbedre det europæiske kontrol system for økologiske produkter.