Listen er lang når en ny rapport udarbejdet for EU-parlamentet, som samler op på hidtidig forskning i sundhedseffekter af økologisk landbrug og -mad.

Der kan blandt nævnes lavere risiko for allergi hos spædbørn, lavere risiko for overvægt og fedme hos voksne, sundere og mere miljø- og klimavenlig kostsammensætning hos økologiske forbrugere samt mindre risiko for udvikling af antibiotikaresistente bakterier er blandt rapportens konklusioner.

EU-parlamentet afholdte en konference i efteråret 2015 med titlen »Økologisk mad´s indflydelse på folkesundhed«, hvor der efterfølgende blev bestilt en rapport på området, der nu er færdig og blev offentliggjort kort før jul.

Det er European Parliamentary Research Service – Scientific Foresight Unit (STOA), der står bag rapporten, som er forfattet af en lang række forskere for fra flere lande. Rapporten»Human health implications of organic food and organic agriculture«, gennemgår den hidtidige forskning indenfor området og konkluderer blandt andet:

 • Der er stærke indicier på, at børn af mødre, som spiser økologisk, har lavere risiko for at udvikle allergi og eksem.
 • Der er lavere risiko for overvægt og fedme hos voksne, der spiser økologisk.
 • Pesticidrester i ikke-økologisk mad har negativ effekt på børns hjerneudvikling.
 • Der er lavere indhold af tungmetallet cadmium i økologiske fødevarer. Cadmium ophobes i nogle ikke-økologisk dyrkede planter pga. tilførslen af kunstgødning.
 • Højere indhold af omega 3 og andre sunde fedtsyrer i økologiske mælkeprodukter – og formentlig også kød.
 • Økologiske forbrugere har en sundere kostsammensætning med mere frugt og grønt, mere fuldkorn og mindre kød, hvilket også er positivt for miljø og klima.
 • Det lave forbrug af antibiotika i økologisk husdyrbrug minimerer risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier.

Mindre brug af pesticider og antibiotika gavner folkesundheden

Adjunkt Axel Mie, Det Svenske Landbrugsuniversitet og Karolinska Instituttet, Stockholm, koordinerede arbejdet, og konklusionen er klar:

“Flere typer af praksis inden for økologisk landbrug, navnlig den lave brug af pesticider og antibiotika, gavner folkesundheden. Politikere bør støtte anvendelsen af sådanne praksisser og deres indførelse i konventionelt landbrug, og sikre, at økologisk landbrug fortsætter med at fungere som et laboratorium for udvikling af fremtidige, sunde fødevaresystemer”, siger Axel Mie i en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet, hvorfra flere forskere også er medforfattere på rapporten.

En af dem er lektor Helle Raun Andersen fra Syddansk Universitet (SDU).

“Eksponeringen for nogle pesticider synes at være højere i Europa end i USA, hvor tre større undersøgelser har dokumenteret, at børns hjernefunktioner reduceres, hvis moderen under graviditeten har en høj eksponering for pesticider”, siger Helle Raun.

Professor Philippe Grandjean fra SDU, som også bidrog til rapporten, tilføjer:

“Vi bør ikke risikere vores børns hjernefunktioner for nogle kortsigtede fordele i vores fødevareproduktion. Produktion af økologiske fødevarer eller såkaldt integreret skadedyrsbekæmpelse kan opfylde dette behov”, siger professoren.

Er økologisk mad så sundere ?

Der er ikke endelige beviser på at økologisk mad per definition er sundere  i rapporten men rapporten beskæftiger sig med en lang række studier, der hver især udgør elementer af den humane sundhed jf. ovenstående. Forfattere understreger dog også i rapporten, at der endnu ikke er lavet et stort, mangeårigt klinisk forsøg, som én gang for alle kan afgøre, om økologisk mad er sundere end konventionelt.

Det er derfor for tidligt at konkludere, at økologi definitivt er sundere, eller det modsatte. Men indicierne er der, og resten er indtil videre op til den enkeltes frie valg og sunde fornuft.

Er folkesundheden op til politikerne ?

Rapporten skitserer en række politiske handlemuligheder overfor EU-parlamentet i forhold til at udnytte de tilsyneladende sundhedsfremmende effekter af økologiske fødevarer og produktionen af dem:

 1. Intensiver EU-politik for fødevaresikkerhed i forhold til cadmium-ophobning i afgrøder som følge af kunstgødning og reducere anvendelsen af pesticider samt antibiotikaforbruget i landbruget.
 2. Understøt øget økologisk landbrug og fødevareproduktion gennem investering i forskning, udvikling, innovation og implementering.
 3. Forbedr markedsvilkårene for økologiske fødevarer ved at lægge samfundsomkostningerne ved konventionelt landbrug (antibiotikaresistens, cadmiumophobning, pesticidforurening) på de konventionelle varers pris i form af afgifter.
 4. Understøt bæredygtige fødevarer og forbrugsmønstre (mindre kød og mere frugt og grønt og fuldkorn).

Forfatter: Redaktionen på ecolove