Den seneste rapport fra The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kræver uopsættelig handling i måden vi dyrker vores landbrugsjord på

For at bekæmpe klimaforandringer må vi gøre mere end at reducere emissioner fra brug af fossilt brændstof og transport. Det er vigtigt at ændre den måde vi producerer og forbruger mad på, samt den måde vi dyrker jorden på. I en ny rapport udgivet af FNs klimapanel (IPCC), advarer videnskabsmænd om at de beslutninger vi tager nu vedrørende arealanvendelse, og fødevareproduktion vil afgøre om den globale opvarmning forbliver under 2 grader celsius, da der ellers vil opstå klimatiske ustabilitet!

Rapporten blev udarbejdet af over 100 videnskabsfolk der analyserede 7.000 artikler. De fandt at 72 procent af jordens isfri overflade bruges til at støtte den voksende menneskelige befolkning, og at fødevareproduktion, skovbrug og andre menneskelige arealanvendelser er ansvarlige for næsten en fjerdedel (23 procent) af drivhusgasudledningen.

Will Turner, senior vice president for nonprofit Conservation International (citeret i Fast Company), udtaler:

“Denne rapport understreger virkelig betydning af den måde vi behandler vores jord på, og hvad vi gør for at beskytte og genoprette den på til vores kommende generationer…. Vi kan stadigvæk stoppe emissioner fra fossile brændstoffer i morgen, men det vil ikke gøre den store forskel, hvis Amazon’en er ryddet eller Sumatra brænder.”

I rapporten hedder det, at den voldsome skovrydning skal ophøre, og at kulstofrige økosystemer som regnskove, tørvemarker og mangroveskove skal bevares. Plantning af træer og gendannelse af skove er den mest effektive CO2-opsamlingsteknologi vi hidtil har haft, og bør derfor prioriteres højt.

Dræning af højmoser bør standses; kødforbruget skal reduceres drastisk med en udbredt overgang til vegetariske, og veganske diæter; og madaffald skal minimeres.

Fra The Guardian’s dækning af rapporten:

“Forbruget af sunde og bæredygtige diæter såsom dem der er baseret på grove kornsorter, bælgfrugter, grøntsager samt nødder og frø … giver store muligheder for at reducere drivhusgasudledningen.”

Landbrug skal også revurderes med større støtte til kvindelige landmænd, forbedret adgang til land, udvidet adgang til landbrugstjenester og styrket ansættelsessikkerhed.. Rapporten siger, at landmændene allerede kan mærke virkningerne af klimaændringer med faldende udbytte, forværrede tørke, hedebølger og oversvømmelser; dette vil reducere næringsindholdet i fødevarer, skrumpe udbyttet og føre til stigende priser.

Øjeblikkelig handling er nødvendig! Selvom forbrugerne kan foretage visse ændringer derhjemme, såsom at begrænse kødindtagelsen, er det op til virksomhederne at købe produkter fra producenter, der ikke engagerer sig i skadelig skovrydning, og insisterer på, at de gør det bedre.

Kilde: Climate Change and Land

Forfatter: Redaktionen på ecolove