Søndag d. 5. juni trådte første internationalt bindende aftale mod ulovligt og ureguleret fiskeri i kraft. Aftalen skal være med til forhindre, at havene tømmes for fisk.

Hvert år ryger op til 26 millioner ekstra tons fisk i nettet på ulovlig vis, til stor skade for både naturen og lovlydige fiskeres levebrød. Dette til trods for mange lande i verden har kvoter for, hvor mange fisk der må fanges.

57 lande gennem FN har nu indgået traktaten Port States Measures Agreement, der trådte i kraft 5. juni for at sætte en stopper for piratfiskeriet.

Den ny aftale som vil begrænse antallet af havne som åbner for udenlandske fiskere og som vil lette tjek og kontrollere de både, der losser deres fisk. Landene vil samtidig udveksle informationer om fiskerbåde, der er blevet taget for ulovligt fiskeri, og afvise dem fra at bruge deres havne.

Miljøorganisationen Greenpeace udviser stor glæde over aftalen:

”Det her er en meget vigtig milepæl, da det er den første globale og bindende aftale om at bekæmpe ulovligt fiskeri, som er et af de største problemer for livet i havet på verdensplan,” siger Magnus Eckeskog, der leder havkampagnerne hos Greenpeace.

”Men for at aftalen bliver effektiv skal store fiskerinationer som Kina, Rusland og Japan også med, og det er de desværre ikke endnu,” uddyber han. Disse lande har dog mulighed for at tilslutte sig aftalen senere.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk