Blomsten som er producentens dokumentation for, at der er taget hensyn til miljøet under produktionen. Ved at regulere hvilken kemi der må benyttes i Blomstmærkede produkter, der sætter forbrugerens sundhed i fokus. De skrappe krav til kvaliteten og brugsegenskaber skal sikrer at blomstmærkede produkter er af mindst lige så god kvalitet som andre produkter på markedet.

Kriterierne regulerer alle dele af produktionen, uanset i hvilken del af verden denne finder sted.

Mærkningen retter sig primært mod det europæiske marked, men er også kendt og anerkendt udenfor EU.

Kriterierne laves og reguleres af Europa kommissionen.

Certificeringen godkendes og udstedes af Miljømærkning Danmark.

Målsætning:

  • At begrænse miljøbelastningen under produktion og brug
  • At begrænse farlige indholdsstoffer (kraftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske og sensibiliserende stoffer.)
  • At begrænse tungmetaller
  • At fremme kvalitet og brugsegenskaber

Mærkningen dækker en lang række produkter. Lige fra dagligvarer som vådservietter og rengøringsmidler til langtidsholdbare forbrugsgoder som vaskemaskiner og computere. Serviceydelser kan også miljømærkes, f.eks. hoteller og campingpladser.

Kilde: www.ecolabel.dk