Den økologiske sektor i EU har været under hurtig udvikling i løbet af de sidste par år. Dyrkningen af økologiske afgrøder er steget fra 5,7 millioner hektar som blev dyrket i år 2002 til hele 9,6 millioner hektar i år 2011. Det betyder, at i løbet af det sidste årti, er dyrkningen af økologiske afgrøder steget med omkring 500.000 hektar om året.

9,6 millioner hektar lyder af rigtig meget, og det er også et stort område, men økologisk dyrkning repræsentere kun 5,4% af det samlede landbrugsområde i Europa. Hele 83% af de landbrug som dyrker deres jord økologisk og 78% af den økologiske landbrugsjord er beliggende i lande som var en del af EU i 2004. I de 12 EU-lande som er blevet medlem efter 2004 er den økologiske sektor i samme periode vokset med hele 13%

Det viser sig at økologiske landbrug er begyndt at vise specifikke tendenser. Økologiske landbrug er generelt større en konventionelle landbrug beliggende i EU, de økologiske bønder er yngre en de konventionelle.

I 2011 var den økologiske produktion hos landbrug er pænt fordelt over opdyrket jord, frugtplantager og dyrehold. Data viser at græsningsarealer udgør 45% af de økologiske områder, kornsorter udgør omkring 15% og andre permanente afgrøder udgør omkring 13%. Hele 46% af det økologiske dyrehold var får, efterfulgt af 30% kvæg, 10% svin og 6% geder.