Der fokuseres mest på Arktis når man taler om klimaforandringerne, men nye studier viser, at dyr og planter i troperne er mindst lige så udsatte som på oplarområderne.

Nye studier fra Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet og Det Naturhistoriske Museum i Madrid, Spanien, viser at dyr og planter i troperne er stærkt udsatte under klimaændringerne, fordi temperatur og nedbør ændrer sig i disse klimabælter. 

‘Klimaforandring er en global udfordring, men ændringer i ekstreme klimaforhold, og hvor hurtigt klimaet forandrer sig, er vidt forskellig alt efter, hvor på Jorden du befinder dig. Det får vidt forskellige konsekvenser for biodiversiteten, hvilket vi nu har belyst med vores nye forskningsresultater’, siger Carsten Rahbek, medforfatter på artiklen i Science og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Studiet viser hvilke konsekvenser af klimaforandringerne biodiversiteten vil lide under i det 21. århundrede. Det er et nyere og bedre studie end der før er set i biologiske undersøgelser, og som derfor leverer nye fakta og information omkring regionale konsekvenser på hele jorden for dyr og planter.

Forskel på konsekvenserne

‘Ekstrem varme og tørke går for eksempel værst udover de tropiske egne, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for følsomme arter i disse områder. Hvis vi derimod undersøger den afstand, klimaet vil flytte sig i forhold til i dag, er den størst i regioner med koldt og polar klima. For arter i disse områder er den største udfordring derfor at flytte sig geografisk for at følge med det klima, de er tilpasset’, siger Raquel Garcia fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima og Det Naturhistoriske Museum i Madrid.

Professor Miguel Araújo som er seniorforfatter på artiklen i Scienes og fra samme forskningsenheder tilføjer: 

‘Polarområder har fået stor opmærksomhed, fordi de er udsat for meget høje temperaturstigninger. Det er nemt at forstå, at det polare klimaområde bliver mindre, og dermed får arterne mindre plads at leve på. Men i troperne vil dyr og planter møde et klima, som ingen arter lever under i dag på Jorden. Om de kan tilpasse sig, er derfor et åbent spørgsmål, og det skaber helt andre udfordringer til naturforvaltning og -beskyttelse.’

For kendte og ukendte arter

Carsten Rahbek understreger, at vi må forbedre kvaliteten af dyrenes levesteder og at der skal tages hånd om alle arter – kendte som ukendte:

‘Vi må vi i høj grad tilpasse indsatsen regionalt, for eksempel ved at forbedre kvaliteten af dyrenes levesteder eller sikre god forbindelse mellem dem. Et vigtigt gennembrud med dette studie er først og fremmest, at vi leverer en metode til at belyse regionale konsekvenser af klimaforandringer i en global analyse, fremfor at se på konsekvenserne for de enkelte arter. Det er nødvendigt, da det stadig kun er en brøkdel af verdens arter, som biologer kender til og har beskrevet.’

Kilde:

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2014/05/klimaforandringer/