Vores drikkevand kan fremover komme til at indeholde højere doser af sundhedsskadelige kemikalier.

Denne kritik kommer fra en række eksperter, efter at vores transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V) har underskrevet en ny bekendtgørelse for vandhaner og andre drikkevandsinstallationer.

“Den danske drikkevandskvalitet bliver forringet betydeligt, hvilket kan få konsekvenser for vores sundhed”, siger Lise Møller, der er biolog fra den private forsknings- og rådgivningsorganisationen Vand og Miljø, til Politiken.

Med den nye bekendtgørelse smider man over 25 års arbejde for rent drikkevand på jorden.

De nye regler betyder, at vandhaner og delkomponenter fra udlandet ikke længere skal godkendes ud fra danske standarder, for at de kan sælges i DK.

Institut for Vand og Miljø, der vurderer kemikalieindholdet i drikkevandsinstallationer for virksomheder, kan oplyse, at en tredjedel af de tyske vandhaner og andre drikkevandsprodukter de seneste to år er blevet afvist.

Blandt andet fandt instituttet for høje doser af formaldehyd, fenol og akrylonitril, som af Miljøstyrelsen er vurderet til at kunne fremkalde kræft eller forårsage organskader.

Hverken transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt eller miljøminister Esben Lunde Larsen (V) ønsker ikke at stille op til interview med Politiken.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil tage sagen op med ministeren.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Politikken