Det Økologiske Råd har fundet frem til, hvordan man kan fremme den bæredygtige transport i EU. Det har de gjort for at sikre, at der kommer et transportmål efter 2020, hvor målet kunne svare til det samlet EU-mål, som rådet håber lander på omkring 40 procent i 2030.

Det Økologiske Råd er kommet frem til nogle bud på hvordan man kan fremme den bæredygtige transport i EU. De har sammen fundet frem til nogle bud i håb om, at budene vil blive lavet til et samlet EU-mål der skal opnås inden år 2030. Det Økologiske Råd foreslår, at man kan nå de bæredytige transport mål i EU, ved at kombinere CO2-mål for konventionelle personbiler og varebiler, effektivitetsmål for lastbiler og derudover fremme el- og hybridbiler. Alt imens man fremmer cykling og offentlige transportmidler imens privatkørsel mindskes, hvilket hver enkelt land må sørge for.

Regeringen har foreslået at indføre transporten i EU i et CO2-kvotesystem (ETS), hvilket Det Økologiske Råd mener ellers er en god idé, men ikke realistisk. Det vil nemlig tage opmærksomheden fra transportsektoren over mod nye idéer inden for kraftvarmesektoren, som vil se billigere ud. Transporten i EU har brug for en hård opstramning mener Det Økologiske Råd, fordi vi har et problem med at omstille os.

Derudover mener Det Økologiske Råd, at der burde være særlige CO2-krav til tunge køretøjer, fordi det er den eneste form for køretøj, der endnu ikke har nogle krav. EU er stadig igang med at blive enige om, hvordan der skal reguleres, og når det så er besluttet, går der meget langt tid med at opbygge selve reguleringen. Det Økologiske Råd mener, at det er meget vigtigt, at Danmark presser på EU. Alle ved, at lastbiler er alt for forskellige til at det ville være muligt at sætte en CO2/km-grænse. Men i EUs regulering for de tunge køretøjer, måler man også emissioner i forhold til energiforbruget og ikke kun luftforureningen. CO2 sammen med energiforbruget kræver mål for energieffektivitet – på den måde skal vi i fremtiden kræve at de tunge køretøjer kan udnytte en bestemt mængde af energien i diesel. Dette skal foregå i en oprigtig testcyklus, som både indebærer kørsel med fuldt læs, men også tomkørsel, bykørsel samt motorvejskørsel. Ydermere skal det ikke kunne være muligt at opfylde kravet ved at udnytte større mængder biodiesel – vi har nemlig brug for at sætte fut i teknologiudviklingen der skal opfinde mere effektive forbrændingsmotorer.

Det Økologiske Råd mener, at det er vigtigt at fremme elektrificeringen af transporten, både med engagement fra EU og alle EUs medlemslande. Det har tidligere ikke lykkedes EU at blive enige om krav til medlemslandene om et minimums antal ladestandere. Det Økologiske Råd foreslår at man først skal stille krav til alle store arbejdspladser, om at de skal etablere ladestandere. Derudover kunne man integrere i EUs direktiv om at booste de offentlige miljøvenlige indkøb, og kræve en omlægning af de offentlige flåder herunder også de flåder som udfører tjenesteydelser såsom rengøring, renovation og så videre.

Med hensyn til luftfarten mener Det Økologiske Råd, at der er brug for et mere raffineret system end ETS. Rådet mener, at det er vigtigt at minimere alle klimabelastninger, hvilket der ikke opfyldes hvis man kun regulerer på CO2-udledningen, fordi det vil medføre at flyene blot vil flyve der hvor CO2-udslippet er lavest, som er så højt oppe som muligt. Men i dette tilfælde vil vanddampe og NOx’er blive et endnu større problem for klimaet. Ergo vil den samlede klimabelastning faktisk blive mindre, jo lavere flyene flyver, selvom de samtidig vil udlede mere CO2.

Skibene i EU er også vigtige, der er behov for bedre kontrol med svovludledning. IMOs regler fra 2015 kan gøre et stort fremskidt, men selvfølgelig kun hvis de overholdes. Derudover er det nødvendigt med mere skrappe krav til NOx, hvor de fremtidige IMO-krav er alt for sløje. Til sidst skal CO2-udledningen skærpes. I denne sammenhæng er de danske rederier gået i spidsen, blandt andet ved at benytte langsommere sejlads.

Kilde:

http://www.ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/trafik-og-luft/2439-hvordan-fremmer-vi-en-mere-baeredygtig-transport