Den økologiske tanke handler om udviklingen af økologisk jordbrug og dyrehold, men også om miljøvenlig produktion. Økologiske landmænd følger et fastlagt regelsæt af internationalt anerkendte sæt standarder og etiske principper. De etiske principper har fokus på sundhed, økologi, retfærdighed og pleje.

Princippet om sundhed

“Økologisk landbrug skal vedligeholde og forbedre sundheden af jorden, planten, dyret, mennesket og planeten som en helhed.”

Princippet om økologi

“Økologisk landbrug skal bygges på levende økologiske systemer og kredsløb, efterligne dem, samarbejde med dem, og hjælpe dem.”

Princippet om retfærdighed

“Økologisk landbrug skal bygges på forhold som er med til at sikre retfærdighed med hensyn til livsmuligheder og det fælles miljø.”

Princippet om pleje

“Økologisk landbrug skal drives og plejes på en ansvarlig og forsigtig måde som beskytter sundheden og trivslen for både nuværende og kommende generationer samt miljøet.”

Links / Sources

http://www.soilassociation.org/whatisorganic/organicprinciples