Folk begynder at jagte flere forskellige sunde madtendenser i fremtiden, og miljøet vil helt sikkert være i fokus. Verden ændre sig hurtigt i disse dage og de globale udfordringer gør at der vil blive lagt vægt på bæredygtigheden inden for mad i 2016.

En anden vigtig detalje for danskerne er sundheden. Forbrugerne bliver mere opmærksomme på hvad og hvor meget De indetager. Portionerne og mad spildet bliver ligeledes mindre.

Den økonomiske krise skaber blandt andet en reaktion og de mange historier i medierne om CO2 og global opvarmning, også udfordringen med at brødføde et stigende befolkningsantal. Det er med til at øge bevidstheden om bæredygtighed. I nogle år har vi set det inden for blandt andet vedvarende energi, og nu rykker fokus videre til fødevarer, hvor der er stigende bevidsthed om optimal udnyttelse af ressourcer, så vi undgår at frådse med værdierne.

Kilde: Foodculture.dk