Forskere fra Københavns universitet har opdaget en måde at vende fotosyntesen om, hvilket giver muligheden for at lave billig og grøn energi. Branchen kalder det en banebrydende opdagelse.

Fotosyntesen er naturens plantemotor, hvor sollys trækker kuldioxid ud af luften og bruger det

til at opbygge plantemateriale. Nu har forskerne vendt processen om, så plantematerialet og andre organiske forbindelser i stedet bliver nedbrudt.

Det er professor Claus Felby og post.doc. David Canella og Klaus Benedikt Möller der står i spidsen for forskningen, som af andre professorer bliver kaldt ”videnskab på højt niveau”. Den omvendte fotosyntese er en effektiv løsning til at skabe grøn energi, biobrændsel, medicin, kemikalier og plast. Ifølge Lene Lange, professor i bioteknologi, betyder det, at vi kan bruge vores biomasse – altså alt det, som vi lige nu smider væk af afgrøder, affald og sideprodukter – mere effektivt.

Ved forskernes omvendte fotosyntese trækkes plantematerialet fra hinanden igen ved hjælp af energi fra solens stråler, som nedbryder sukkermolekylerne. Herefter findeles plantemassen og blandes med vand og et bestemt enzym, hvorefter der tilføres klorofyl, som opfanger solens energi. Ifølge forskerne tager nedbrydningsprocessen i den omvendte fotosyntese få minutter, hvorimod en normal nedbrydning først vil ske efter mange timer eller dage.

De sukkerstoffer man opsamler ved nedbrydningen, kan bl.a. anvendes til at lave biobrændsel til biler, skibe og fly. Ved at justere på gæringsprocessen er det også muligt for forskerne at lave syre og alkoholer til den kemiske industri, mens man ved andre ændringer af processen på sigt vil blive i stand til at lave plastik og medicin.

Vi vil ikke kunne dække hele vores energiforbrug med biomasse, men vi har nok til at dække vores behov for kemikalier, brændstof til fly og diesel til tung transport. Før den omvendte fotosyntese kan tages i brug i praksis, kræver metoden stadig en del udvikling. Men der er ingen tvivl om, at gennembruddet kan sætte ekstra skub i forskningen i området.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/konkurrenter-kalder-dansk-biotek-opdagelse-banebrydende