I et åbent brev til vores miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), opfordre en række NGO’er, brancheforeninger og en detailhandelsvirksomhed, ham til at fortsætte sin kamp for at få indført et EU-forbud mod at bruge mikroplast i kosmetik.

De fem afsendere af brevet er Det Økologiske Råd, Plastic Change, Plastindustrien, Vask,- Kosmetik og Husholdningsindustrien (VKH) og Coop Danmark. I brevet argumentere de for at plast er et værdifuldt og nyttigt materiale i en lang række sammenhænge, men at det ikke skal ende op som affald i havet.

Den store taber er naturen, når forbrugere anvender kosmetiske produkter, der indeholder mikroplast, som ender i naturen eller havet. Derfor opfordre alliancen EU, så der kan blive gennemført den nødvendige EU-lovgivning, for at forhindre en uhensigtsmæssig udledning af mikroplast.

Endvidere er det også velkendt, at der i dag findes brugbare alternativer til mikroplast i kosmetik.

Sidste år gav miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) udtryk for, at hans og Danmarks position var at presse på for at få et EU-forbud, og den tilgang bliver der kvitteret for i brevet.

Miljøstyrelsen har for nylig tilkendegivet overfor alliancen, at der sker positive fremskridt i EU-processen, og den udvikling håber de at kunne sætte yderligere skub på ved formuleringen af det fælles brev.

Forfatter: Redaktionen på ecolove