Rekord stort antal landmænd har søgt om støtte til at omlægge til økologi eller udvide deres øko-arealer i 2018, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet

Vi ser en tendens i samfundet, hvor forbrugernes stignede efterspørgsel på økologiske varer, får de danske landmænd til at reagere. Ialt har 1.000 landmænd søgt om støtte til omlægning af knap 36.700 hektar i 2018, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet. Det vil bringe det samlede økologiske areal op på cirka 280.000 hektar.

“Det økologiske areal i Danmark er vokset markant de seneste år og nu ser ud til at sætte endnu en rekord i 2018. Danskerne og landmændene står således i fællesskab bag en utrolig glædelig udvikling, der er til stor gavn for vores natur og grundvand, dyrene, os selv og vores børn og børnebørn, og som samtidig skaber jobs og vækst i Danmark”, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Vigtigt med omlægningsstøtte 

Per Kølster kommer med rosende ord til miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, at alle landmænd, der er berettiget til økologisk arealstøtte, modtager det i 2018. Opgjort i areal er der i forårets ansøgningsrunde søgt økologisk arealstøtte til omkring 36.500 hektar.

“Alt peger på, at øko-salget fortsætter med at vokse markant både i dagligvarehandlen, i landets professionelle køkkener og på eksportmarkederne. Det er helt afgørende at understøtte både nye og eksisterende økologiske landmænd i deres omstillingsproces, så produktionen kan følge med efterspørgslen”, siger Per Kølster.

I alt har danske landmænd søgt om økologisk arealstøtte til de nye arealer for 283 mio. kr. i 2018.

Stor interesse for omlægningstjek

Økologisk Landsforening oplever fortsat en meget stor interesse hos landmænd for at få lavet et såkaldt omlægningstjek, der ofte er første skridt på vejen til økologisk omlægning.

Et omlægningstjek består af et uforpligtende besøg af en omlægningskonsulent, der vurderer gårdens styrker og svagheder i forhold til økologisk drift. Foreningen har i år til dato lavet omlægningstjek på mere end 100 gårde.

Kilde: Økologisk Landsforening

Forfatter: Redaktionen på ecolove