De danske forbrugere køber i stor stil flere økologiske varer, men når det kommer til økologisk kød, så bliver de utrygge. Det vil Coop nu lave om på. Det skriver Berlingske.

Danskerne prioriterer økologien højere end tidligere. Det ses i hvert fald i supermarkedernes grøntafdelinger, og salget af økologiske mejeriprodukter. Men i kødafdelingen bevæger størstedelen af forbrugerne sig hen til de konventionelle grupper. Derfor vil det kræve et større arbejde end blot et prisfald for Coop, hvis virksomheden skal i mål med at sælge mere økologisk kød. Det mener Flemming Birch, ekspert i forbruger- og markedstendenser inden for detailhandel.

’Der er nogle varer inden for økologi, som vi kender og er vant til og trygge ved. Det er varer i grøntsagsafdelingen og i mejeriafdelingen. Men der er også økologiske varer, vi ikke er trygge ved, og det er blandt andet kød og brød. Der er vi som forbrugere ikke vant til at befinde os, og derfor kræver det mere end bare pris at ændre vores adfærd, det kræver en stor markedsføringsindsats,’ siger eksperten.

Pris og markedsføring er altafgørende

Flemming Birch påpeger, at prisen er den vigtigste faktor når det handler om at få forbrugerne til at ændre adfærd. Prisen vil især have en stor betydning i dette tilfælde, fordi der er så stor prisforskel på økologisk og konventionelt kød. Og det er da også prisen, som Coop har tænkt sig at ændre på som det første, når virksomheden skal lancere deres nye plan og fordoble salget af økologisk varer over de næste fem år. Men markedsføringen og oplysning til forbrugerne er også en vigtig del af planen.

’I det hele taget handler det om at få formidlet viden om, hvad økologi handler om. Det bliver en stor del af indsatsen,’ siger Jens Visholm, Coops food-direktør, og forklarer, at med hensyn til frugt og grønt, så handler det om at undgå sprøjtemidler, den økologiske kødproduktion handler om dyrevelfærd.

’Nu begynder vi med prisen her de næste tre måneder, og så kommer vi til at markedsføre intensivt med forskellige vinkler over den næste periode,’ siger han.

Samarbejde med Økologisk Landsforening

Under udviklingen af Coops plan, har virksomheden arbejdet sammen med Økologisk Landsforening, hvor direktøren Paul Holmbeck har gjort opmærksom på, hvor vigtig forbrugernes oplysning er.

’Vi har drøftet det sektor for sektor, og der er meget stor forskel. Når vi taler om kød, er vi nede på mellem en til fire procent af salget, der er økologisk, så det er et område, der kan løftes, og det bliver det også,’ siger han og fortsætter:

’Kommunikationen til forbrugerne skal styrkes, så de får at vide, hvad forskellen er på de økologiske og konventionelle varer. Man skal se og opleve en merværdi, når der er en merpris. Det er vigtigt.’