COCOON er en planteteknologi, med et vandreservoir som stimulerer rodvæksten, og tilføjer nyttige svampe og organiske forbindelser for at forbedre jordens kvalitet

Da klimaforandringerne fortsat producerer uforudsigelige vejrmønstre, såsom den igangværende tørre periode i Californien, bliver det vanskeligere at plante kritisk vegetation for at bekæmpe problemet i tørre jordbunde.  Nu har en hollandsk virksomhed besluttet sig for at gøre noget ved problemet, med en mere moderne videnskabsbaseret tilgang.

Virksomheden Land Life Company har udviklet en COCOON for at lette bæredygtig træplantning i jord med ringe frugtbarhed og udfordrende klimaer. Træet plantes i midten af cocoonen, som består af et vandreservoir der indeholder 25 liter vand, (den vil også kunne kanalisere opsamlet regnvand efter reservoiret er tørt ) og er lavet af 100 procent biologisk nedbrydeligt materiale. Cocoonen indeholder næringsstoffer der vil berige jorden, og træet beskyttes yderligere af et hylster, mod dyr og vejr.

Se demo:

Derudover vil en tablet af Mycorrhizal svampe, som placeres under COOCON stimulere et symbiotisk forhold til jorden, og hjælpe træet med at ekstrahere mere vand og næringsstoffer fra jorden. Til rådighed for USD 9 ( 57 Dkr. ) per enhed leverer COCOON en omkostningseffektiv tilgang til træplantning, hvor Land Life Company samtidig tilbyder konsultation til købere, til hvilke arter der er mest egnede, plantetider og projektkoordinering.

Kilde: www.landlifecompany.com
Kontakt: [email protected]