I EU er der åbnet op for, at landene kan overføre op til 15 pct. EU-støtte til miljøprogrammer i Landdistriktsprogrammet. Den chance skal regeringen gribe.

Med forårets landbrugspakke, som rammer klima og miljø hårdt, er der i endnu højere grad brug for flere penge, hvis vi skal leve op til målene for vandmiljø, klima og natur.

Derfor er det oplagt at føre flere penge fra EU-landbrugsstøtten over til miljøprogrammerne. Det forklarer landbrugsfaglig medarbejder Leif Bach Jørgensen og sekretariatsleder Christian Ege nærmere i høringssvaret vedr. Landdistriktsprogrammet for 2017-2020.

I efteråret sætter Det Økologiske Råd fokus på sagen ved at samle fagfolk og politikere. Møderne er finansieret af EU-nævnet.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk