En ny undersøgelse af indeklimaet i børneværelser, viser at børn stadig bliver udsat for ftalater og flammehæmmere som er hormonforstyrrende, dette til trods for flere af stofferne længe har været forbudt i legetøj.

Da vores børn er særlig sårbare over for skadelige kemikalier, har miljøorganisationen Det Økologiske Råd i et pilotprojekt undersøgt niveauet af forskellige ftalater og flammehæmmere på 17 børneværelser.

I samarbejde med Astma-Allergi Danmark, Københavns Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut og Green Lab Brugerinnovation. Og de nye resultater vækker bekymring hos Det Økologiske Råd.

På trods af, at mange ftalater og udvalgte flammehæmmere i en årrække har været forbudt i bl.a. legetøj, så finder vi høje niveauer på mange af børneværelserne. De hormonforstyrrende stoffer kan bl.a. skade vores evne til at få børn og være kræftfremkaldende. Og det bliver børnene altså udsat for, når de leger og sover på deres værelse,” siger Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier hos Det Økologiske Råd.

Der er flere årsager til at der stadig findes kemikalier på værelserne. I elektronik kan der være brugt både ftalater og flammehæmmere. Plasttryk på tøj og plastikbadesandaler kan indeholde ftalater mens skummet i f.eks. madrasser og puslepuder kan indeholde flammehæmmere.

Niveauerne i sig selv behøver ikke være skadelige, men det er den samlede eksponering, som man udsættes for, der er problematisk, forklarer Lone Mikkelsen.

Realdania bag undersøgelsen

Realdania har finanseret undersøgelsen, og formålet er at give et helhedsbillede af, hvordan indeklimaet ser ud i børnehøjde. Projektleder Lene Wiell Nordberg fra Realdania fortæller at der er undersøgt for såvel kemikalier, CO2- og partikelforurening samt fugt, og understreger vigtigheden af mere forskningsbaseret viden om børns indeklima.

Børn i voksealderen er særligt følsomme over for dårligt indeklima, men vi mangler viden om de konkrete indeklimaudfordringer. Det er derfor vigtigt viden, som den her undersøgelser giver os, og jeg tror især, mange børnefamilier kan blive overrasket over, i hvor høj grad vi selv er skyld i vores indeklima. Til gengæld er den gode nyhed dog så også, at vi selv kan gøre rigtig meget for at forbedre det,” siger hun.

Ved jævnlig rengøring kan man slippe for en del, fordi kemikalierne ophobes i støvet. En anden vigtig ting er at undgå produkter, der indeholder pvc. Overvej da også om det er en god ide at genbruge gammelt legetøj fra før der blev indførte forbud mod ftalater i legetøj.

Niveauet højere før forbuddet

Ifølge en undersøgelse fra 2008 var niveauet af ftalater dengang en del højere end i dag. Det peger på, at forbud virker. Men ifølge Det Økologiske Råd er det stadig langt fra godt nok.

Disse stoffer skal helt ud af vores børns hverdag. Derfor har vi brug for et meget bredere forbud, end et, der kun gælder legetøj. For det er slet ikke tilstrækkeligt,” siger Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk