Et nyt firma håber på at kunne bruge affaldsmetan til at dyrke biopolyester til brug for fremstilling af beklædning og tekstiler

Metan ( CH4 ) er nyttigt som brændstof og en ingrediens i plast og gødning, men det er også en drivhusgas, som i atmosfæren tilbageholder varme, og den er 23 gange mere effektiv til det end kuldioxid ( CO2 ). I de industrialiseredelande står Metan typisk for 15 procent af udledningen af drivhusgasser.

Der er allerede interesse for at udvikle innovationer for at forbedre indfangningen af ​​metan, og overvågningen af ​​methanemissioner. Nu har Californiens opstart Mango Materials fundet ny anvendelse for methan; som biologisk nedbrydeligt tøj.

Forskere har i nogen tid vidst, at under forskellige forhold kan forskellige typer bakterier fremstille plast kaldet polyhydroxyalkanoater eller PHA’er. Disse biopolyesterfibre kan derefter høstes fra bakterierne og spindes i tråd, som igen kan væves ind i stof.

Selv om det for øjeblikket er dyrere at producere PHA’er end at producere plast ud af petroleum, håber Mango Materials på, at kunne reducere prisen for at producere PHA’er til kommercielt levedygtige niveauer, ved at anvende affaldsmetan til at fodre bakterierne. Når de først er høstet, vil de derefter bruge bio-polyesterfibrene til at skabe tøj, der er fuldt biologisk nedbrydeligt.

Selv om PHA’er også kan bruges til fremstilling af emballage og andre plastbaserede varer, fokusere Mango på beklædningsindustrien, dels på grund af mulighederne for at udvikle et lukket system.

Mango´s CEO og medstifter Dr. Molly Morse forestiller sig et system, hvor man i stedet for at smide slidt tøj væk, komposteres det og det frigivet metan, af det komposterede tøj bruges til at lave nyt tøj.

CEO Molly Morse
CEO Molly Morse

Mango Materials har i øjeblikket et pilotprojekt kørende på et spildevandsrensningsanlæg i Redwood City, Californien, og er i dialog med andre metanproducenter, som f.eks. mælkeindustrien.

Virksomheden er også blevet udvalgt til en pris fra NASA, for at undersøge produktionen af ​​bio-polymerer i et mikrogravity miljø.

Kilde: www.mangomaterials.com
Kontaktperson: www.mangomaterials.com/contact-us

Forfatter: Redaktionen på ecolove