Københavns kommune indførte sidste år en ny affaldsordning, og er blevet overrasket over at flere end forventet sorterer nu deres organiske affald.

Helt nøjagtigt så sortere hver tredje husstand i de københavnske villa-kvarterer deres organiske affald. Det gælder Østerbro, Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Valby og Amager, hvor Københavns Kommune har stor succes med at udrulle sorteringsordningen.

I efteråret 2015 blev der sat nye affaldsbeholdere op, og siden er der samlet mere end 300 ton bio-affald ind fra villakvartererne på Østerbro, Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Vanløse, Valby og Amager.

Det betyder, at hver villafamilie i snit afleverer lidt mere end 2,5 kilo bioaffald om ugen, som var det mål, der var sat fra start.

Amager Vest kommer med

For at kommune har kunnet følge med, er beholderne blevet sat op efter bydel, og i disse dage køres de allersidste bio-beholdere ud til villaerne i Amager Vest.

“Jeg er rigtig glad for, at så mange københavnske villaejere har valgt at takke ja til at få en bio-beholder. Det varsler godt for det grønne København, og er et vigtigt skridt på vejen i arbejdet med at genanvende ressourcerne,“ siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

“Med en genanvendelse af bio-affaldet får vi både biogas, som kan bruges af busser og lastbiler og dermed reducere luftforureningen og udledningen af CO2. Samtidig får vi et restprodukt, der kan bruges som gødning på markerne og sikre den fremtidige produktion af fødevarer,“ understreger han.

Begynder vanskeligheder

Låg til beholderne som ikke blev leveret, mangel på bio-poser og et it-system som ikke fungerede korrekt har besværliggjort opstarten af det nye affaldssystem.

Netop mangel på bio-poser samt låg til beholderne har givet villaejerende lugtgener i løbet af sommeren. Derfor vil kommunen i fremtiden hente organisk affald en gang om ugen i de tre varmeste måneder: Juni, juli og august.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttede sig for at gøre ordningen obligatorisk for alle villaer og etageejendomme i hele København.

Ordeningen træder i kraft i andet halvår 2017, hvor byens 280.000 lejligheder kommer med.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk