Hvis du vil undgå for mange pesticider samt antibiotika og mindske miljøbelastningen, bør du gå efter disse mærkningsordninger. De er ikke fejlfri men det bedste valg for dig og miljøet når du vil købe fisk.

  • Økologimærket
  • MSC-mærket
  • ASC-mærket

Konventionelt fiskeri kan påvirke din sundhed

Fisk indeholder sunde fiskeolier og vitaminer, men konventionelt fiskeri har konsekvenser for miljøet, din sundhed og fiskenes dyrevelfærd.

Overforbrug af antibiotika hos konventionelt opdrættede fisk kan forurene vandmiljøet og gøre bakterier antibiotikaresistente, og der kan være pesticidrester i fiskenes foder.

Konventionelle, vilde fisk kan blive overfisket, så bestande bliver truet eller uddør. Vil du træffe et mere bæredygtigt valg, skal du kigge efter 3 mærker, når du køber fisk.

Mærkerne stiller blandt andet krav til fiskenes levevilkår og miljøet. Her får du hjælp til at kende forskel på mærkerne.

Økologiske fisk er opdrættet med strenge krav

Fisk, der er økologimærket, skal være opdrættet efter krav fastsat af EU. Myndighederne skal kontrollere, hvad fiskene har spist. Det er umuligt at dokumentere, hvis fiskene ikke er spærret inde.

Økologiske fisk er derfor altid opdrættet i dambrug for at sikre, at kravene er overholdt.

Økologisk fiskeproduktion må maksimalt have 25 kg fisk per 1000 liter vand, så fiskene har mere plads til at svømme rundt end i konventionelt fiskeopdræt.

Virksomheden skal også prioritere grøn energi og undgå ressourcespild i produktionen.

Vandet i dambruget må ikke indeholde forurenende stoffer, og der skal være ilt nok i vandt til, at fiskene trives.

Vilde fisk kan få MSC-mærket

Fisk, der svømmer frit i havet, kan ikke få økologimærket.

Vilde fisk kan til gengæld få MSC-mærket, hvis de lever op til en række kvalitetskrav. Fiskerne skal værne om fiskebestande og bevare økosystemer.

Miljøet er der taget hensyn til, så der ikke bliver fisket mere, end bestanden kan klare. De fleste danske fiskeproducenter kan leve op til MSC-mærket. Det er et større problem andre steder i verden at leve op til mærket.

MSC-mærket er dog kritiseret for at tillade bundtrawl. Bundtrawl er en type net, der slæbes efter en båd. Denne type fiskeri påvirker havbundens plante- og dyreliv negativt.

Opdrættede fisk kan også få ASC-mærket

Fisk med ASC-mærket er, ligesom økologiske fisk, opdrættet i dambrug på en mere miljøvenlig måde. Det betyder, at vand-, plante- og fiskemiljøet skal være naturligt og så bæredygtigt som muligt.

ASC-mærket minder derfor meget om det røde ø-mærke. Fisk kan dog godt være ASC-mærket uden at være økologiske, hvis de for eksempel ikke har fået økologisk foder.

Forfatter: Redaktionen på ecolove

Kilde: Tænk