Landbruget melder om faldenede forbrug af antibiotika. Fra 2014 – 2016 er forbruget faldet med 8,8 procent

I 2015 vedtog folketinget en MRSA-handlingsplan, der skulle sikre et ansvarligt antibiotikaforbrug. Målet er en reduktion på 15 procent fra 2015 – 2018 (baseret på 2014-tal).

Og netop i en ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen om antibiotikaforbrug til produktionsdyr, kan man nu se at udviklingen er dalende. Det største fald ser vi i svineproduktionen, som står for cirka 75 procent af det samlede forbrug. Her ser man et fald på 9,1 procent fra 2014 til 2016.

“Vi er stadig et stykke vej fra mål, så vi må ikke slække på indsatsen. Men vi forventer, vi kan komme i mål med de besluttede stramninger”, siger sektionsleder Tim Petersen fra Fødevarestyrelsen.

Desværre er nogle sektorer hårdt ramt pga. sygdomme, og oplever hermed en stigning i antibiotikaforbruget. Det gælder fjerkræsektoren, hvor forbruget er steget med 1,5 procent som følge af usædvanlige sygdomsproblemer i 2015, som nu er under kontrol.

Endnu et sted som oplever en stigning er hos minkavlerne, som har været hårdt ramt af bl.a. et historisk stort udbrud af plasmacytose og lungebetændelser. Minksektoren er dog også tidligere blevet kritiseret for ikke i tilstrækkeligt omfang at behandle syge dyr.

Forfatter: Reaktionen på ecolove

Kilde: Fødevarestyrelsen