Allergimærket Den Blå Krans er et dansk mærke, der viser, at produktet er deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark.Allergimærket har fokus på sundhed og allergi, og mærket ses primært på produkter og stoffer, der er i direkte berøring med huden. Mærket er det eneste allergimærke på det danske marked. Mærket er ikke økologisk eller nødvendigvis bæredygtigt.

Allergimærket betyder ikke, at produktet er godkendt eller anbefalet af Astma-Allergi Danmark, men produktets ingredienser er nøje vurderet efter den nyeste forskning, så produktet udgør en minimal risiko for udvikling af allergi, eksem og irritation. Der er således ikke faste og klare kriterier for, hvornår et produkt kan få Allergimærket (Den Blå Krans). Mærket sikrer desuden, at der er en fuld deklaration på produkterne, så du ved, hvad de indeholder. Deklarationen er en vejledning –ikke en garanti.

Kilde: www.denblaakrans.dk