Gamle lossepladser rundt i det ganske land, gemmer under bunkerne af jord på guldgruber af værdifulde ressourcer som metaller og plast.

En række firmaer, er gået sammen om at teste en ny metode til oprensning af lossepladser.

Samtidig vil metoden – kaldet af Landfill Mining – også tage hånd om miljøfarlige stoffer.

  • Vi betragter lossepladserne som miner, der bare venter på at blive gravet op og ’upcycklet’ (genbrugt. red), siger René Møller Rosendal, partner i Danish Waste Solutions ApS, til DR Viden.

Tidligere kørte man alt på lossepladsen

Før forbrændingsanlæggene begyndte at tage over fra midten af 1980’erne, kørte kommunerne alt affald på lossepladser. Husholdningsaffaldet blev deponeret sammen med bygge- og anlægsaffaldet.

Samtidig kan der være miljøproblemer forbundet med udsivning af miljøfarlige stoffer til overfladevand og udsivning af metangas (CH4) og kuldioxid (CO2) fra organisk materiale.

Tester metoden på deponi ved Skanderborg

Ved hjælp af Landfill Mining graver man jorden op og sender den gennem store sorteringsmaskiner, så man adskiller organisk materiale fra husholdningsaffaldet samt bygge- og anlægsaffald, slagger, metaller og plastik gemt i jorden. Og man vil forsøge at udvinde og genanvende mest muligt af det.

Partnerne kalder selv projektet for State-of-the-art i Danmark og får støtte fra Miljøstyrelsen til projektet. Man regner med, at pladsen vil være oprenset i løbet af en måned, og så vil man se, hvor god metoden er.

  • Der ligger rigtig mange gode materialer gemt i lossepladser. Vi mangler teknikker til at gøre det økonomisk fordelagtigt, siger René Møller Rosendal.

Eksportpotentiale i EU

Metoden skal i første omgang testes i Danmark, men man håber, at den med tiden vil kunne bruges i udlandet.

  • Heraf er de fleste nok ikke kontrolleret, og de kan risikere at udgøre en potentiel risiko for miljøet. Så vi forventer, at der er stort potentiale i metoden, siger han.

Kilde: DR