I en ny rapport fra EU-parlamentet, der samler op på tidligere forskning af sundhedseffekter af økologisk landbrug og fødevarer, konkluderer man blandt andet at der er lavere risiko for allergi hos spædbørn, lavere risiko for overvægt og fedme hos voksne, samt sundere og mere klimavenlig kost.

Rapporten understreger at der stadig er behov for flere studier, men kan på baggrund af de eksisterende studier konkludere følgende:

 

  • Meget tyder på, at børn af mødre, som spiser økologisk, har lavere risiko for at udvikle allergi og eksem.
  • Der er lavere risiko for overvægt og fedme hos voksne, der spiser økologisk.
  • Pesticidrester i ikke-økologisk mad har negativ effekt på børns hjerneudvikling.
  • Der er lavere indhold af tungmetallet cadmium i økologiske fødevarer.
  • Højere indhold af omega 3 og andre sunde fedtsyrer i økologiske mælkeprodukter – og formentlig også kød.
  • Højere indhold af antioxidanter i økologiske fødevarer.
  • Økologiske forbrugere har en sundere kostsammensætning med mere frugt og grønt, mere fuldkorn og mindre kød, hvilket også er positivt for miljø og klima.
  • Det lave forbrug af antibiotika i økologisk husdyrbrug minimerer risikoen for udvikling af antibiotikaresistente bakterier.

Kliniske forsøg mangler

Der bliver ikke fremlagt endelige beviser på, at økologisk mad per definition er sundere for mennesker, men der beskæftiges i rapporten med en lang række studier, der hver især udgør elementer af den humane sundhed jf. ovenstående.

Rapportens forfattere understreger, at der endnu ikke er lavet et stort, mangeårigt klinisk forsøg, hvor der én gang for alle kan afgøre, om økologisk mad er sundere end konventionelt. Det er med andre ord endnu for skråsikkert at konkludere, at økologi definitivt er sundere, ligesom det er for skråsikkert at konkludere det modsatte. Men indicierne er der, og resten er indtil videre op til den enkeltes frie valg og sunde fornuft.

Forfatter: Redaktionen på ecolove