De første tre måneder af 2016 har brudt temperatur statistikken og 2015 var ellers planetens varmeste år, siden optegnelserne begyndte i det 19. århundrede.

Stigende temperaturer forårsaget af klimaændringer kan koste verdensøkonomien over $ 2 billioner i tabt produktivitet i 2030, da det varme vejr gør det uudholdeligt at arbejde i nogle dele af verden, ifølge U.N. forskning der blev offentliggjort tirsdag d. 19. august.

Den viste, at alene i Sydøstasien, kan op til 20 procent af den årlige arbejdstid allerede gå tabt i job der udsættes for ekstrem varme, og med de tal kan det forventes at blive fordoblet i 2050, da virkningerne af klimaændringerne er stigende.

Over hele kloden, vil 43 lande se et fald i deres bruttonationalprodukt (BNP) på grund af nedsat produktivitet, de fleste af dem i Asien, herunder Indonesien, Malaysia, Kina, Indien og Bangladesh, siger forsker Tord Kjellström.

Indonesien og Thailand kunne se deres BNP reduceres med seks procent i 2030, mens Kinas BNP kunne reduceres med 0,8 procent, og i Indien med 3,2 pct.

Aktuelle klimaforhold i tropiske og subtropiske dele af verden er allerede blevet så varmt i de varme årstider at arbejdsmedicinske effekter opstår og arbejds kapaciteten for mange mennesker er påvirket, “siger Kjellström, direktør på New Zealand-baserede Sundhed og Miljø International Trust .

Han sagde, det stigende behov for hvile “er tilbøjeligt til at blive et væsentligt problem” som klimaforandringerne gør de varmeste dage varmere og fører til længere perioder med meget varme dage.

Kjellström har forfattet en af seks dokumenter om klimaændringernes indvirkning på sundheden, som blev sat sammen af FN Universitets International Institute for Global Sundhed i Kuala Lumpur og offentliggjort i Asia Pacific Journal of Public Health.

Kjellström advarede om, at de lavest lønnede – som har den hårdeste arbejdskraft som i landbrug og produktion – har størst risiko for at blive udsat for ekstrem varme.

Han opfordrede landene til at tage “afgørende skridt” for at bekæmpe den globale opvarmning.

“Et nederlag i bekæmpelsen af den globale opvarmning, vil kunne forårsage en intensivering af katastrofer der forværres dramatisk ud over 2050, og situationen i slutningen af dette århundrede vil være særligt alarmerende for verdens fattigste mennesker,” udtaler han.

De andre dokumenter i serien viste at omkring 2,1 millioner mennesker verden over døde mellem 1980 og 2012 på grund af næsten 21.000 naturkatastrofer såsom oversvømmelser, mudderskred, ekstrem varme, tørke, kraftig vind eller brand.

I Asien og Stillehavsområdet, er 1,2 billon mennesker blevet ramt af 1.215 katastrofer – for det meste oversvømmelse, cykloner og jordskred – siden 2000.

I april har 175 lande underskrevet en Paris klimaaftale for at begrænse den globale temperaturstigning til “langt under” to grader Celsius (3,6 grader Fahrenheit) over det førindustrielle niveau.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: eco-business.com