4.500 ton mere husholdningsaffald skal sorteres til genanvendelse i Aarhus, og nu
falder løsningerne for den øgede sortering på plads.

De nye løsninger skal gøre det meget nemmere for borgerne at komme af med plast, metal og pap til genanvendelse. På denne måde ser kommune at flere borgere kommer til at sorter deres husholdningsaffald i fremtiden.

Sidst i september vil mange aarhusianere opleve, at der er sket noget med de nedgravede affaldsbeholdere i Midtbyen: Nye piktogrammer og tekster på beholderne viser, at de beholdere, hvor aarhusianerne i dag afleverer glas, fremover også kan modtage plast og metal. Papirbeholderne bliver også ændret, så de bedre kan modtage pap.

”Midtbyen er startskuddet for en udvikling mod et mere bæredygtigt Aarhus, der i stadig højere grad udnytter de ressourcer, der er gemt i affaldet. Det er en fælles opgave for hele byen, for det kræver at vi alle sammen gør mere i hverdagen,” siger Kristian Würtz, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Forskellige løsninger til forskellige beboelser

I løbet af 2017 får villaejerne en ekstra affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Lokale fællesløsninger, for eksempel i boligforeninger, bliver justeret, så det også her bliver nemmere at komme af med det sorterede affald.

Alle steder er målet at indsamle mere glas, plast, metal, pap og papir til genanvendelse. Mere præcist 4.500 ton om året eller 450 fyldte skraldebiler. Glas, plast og metal bliver afleveret i samme affaldsbeholder og bliver efterfølgende sorteret fra hinanden på et sorteringsanlæg, inden de bliver solgt videre til genanvendelse i nye produkter.

Flere af tiltagene betyder, at de nuværende regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald bliver ændret.

Magistraten i Aarhus Kommune behandlede derfor i dag et forslag til de nye regulativer som også skal i offentlig høring.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Aarhus Kommune