I 2016 og de næste to år frem kan de økologiske mælkeproducenter se frem til pæne tal på bundlinjen

Den seneste indkomstprognose fra SEGES, der er landbrugets videncenter viser at det fortsat er en fornuftig forretning at producere økologisk mælk til de danske forbrugere.

Til gengæld oplever deres konventionelt arbejdende kolleger sorte tal på bundlinjen.

Overskuddet i 2016 forventes at nå et gennemsnit på 467.000 kr. for en produktion med 100-200 malkekøer efter at landmanden har fået løn for sin indsats. Stigningen fortsætter til 537.000 kr. i 2017 og den positive udvikling forventes at fortsætte i 2018. Også i årene før skabte de økologiske køer sorte tal på bundlinjen for deres ejere.

“Den økologiske produktion har i 2015 og 2016 oplevet stor efterspørgsel og deraf følgende gode afregningspriser på grund af et stort tillæg i prisen for økologisk mælk. I de kommende år forventer vi, at økologitillægget bliver mindre, men til gengæld forventer vi, at basisprisen for mælk vil stige. Dermed fastholdes den stabile indtjening for de økologiske producenter,” fortæller Arne Munk, der er teamleder i SEGES Økologi.

Formanden for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, glæder sig over prognosen.

“Mælkeproduktionen er et meget vigtigt ben i den økologiske produktion i Danmark. Derfor er det også meget glædeligt, at vi kan se frem til stabil indtjening i de kommende år. Det giver mulighed for at videreudvikle økologien og for nogles vedkommende foretage nødvendig konsolidering. Jeg ser også den positive markedsudvikling som et tegn på, at forbrugerne i stadigt stigende grad holder fast i at efterspørge økologiske produkter,” udtaler Hans Erik Jørgensen.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: SEGES Økologi