På verdensplan kom mere end halvdelen af den nyinstallerede energikapacitet fra vedvarende energi i 2015. Hermed overhaler vedarende energi fossile brændsler.

I en ny report fra det Internationale Energiagentur, IEA, der netop er offentliggjort, kan man læse at 500.000 solcellepaneler, blev installeret hver eneste dag sidste år, og det var med til at gøre 2015 til et rekordår, og markere samtidig et afgørende vendepunkt for verdens energiproduktion.

Ifølge IEA blev der i 2015 installeret vedvarende energi svarende til en effekt på 153 GW, og samlet set udgjorde vedvarende energi 55 procent af den ny tilføjede kapacitet. Det er hele 15 procent mere end i 2014.

Særligt vind- og solenergi spiller en afgørende rolle i at fortrænge fossile brændsler fra verdens energiproduktion, og i Kina, som står for omkring 50 procent af den samlede nye vindenergikapacitet, blev der i gennemsnit opført to vindmøller i timen hver dag sidste år.

IEA´s rapport viser, at installationen af vedvarende energikilder har taget særlig fart op til COP21 i Paris i i slutningen af sidste år, hvor verdens ledere blev enige om en global klimaaftale. Og ifølge IEA kommer det vedvarende energiskifte kun til at tage mere fart frem mod 2021.

IEA har derfor revideret sit estimat for fremtidens energiproduktion, og forudsiger nu at kapaciteten for vedvarende energi vokser med 42 procent frem mod 2021, hvilket er en stigning på 13 procent i forhold til et tidligere estimat.

IEA forventer, at solenergi over de næste fem år bliver en fjerdedel billigere, mens prisen på energi fra vindmøller på land forventes af falde med 15 procent.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk