Danskerne har talt- og landmændene lyttet. Alene i april måned i år ansøgte 1.028 landmænd om økologisk arealtilskud til 41.523 hektar ny øko-jord.

Dette svare til en forøgelse på 20 % og svarende til et areal på størrelse med Samsø, Læsø, Amager og Københavns kommune til sammen. Cirka 500 af landmændene er nye økologer, men det restrende areal kommer fra nuværende økologer, som omlægger ny jord.

Danskerne som er verdens mest øko købende folkefærd kommer til at gøre en kæmpe forskel for dyrevelfærden og vort miljø, når landmændene lukker flere dyr ud i rigets natur og flere marker bliver pesticidfri.

De nye omlægningstal fra NaturErhvervstyrelsen viser at landbruget lytter intens til danskernes ønske om mere økologi og dette vil generelt give et stærkt signal til den øvrige verden. Aldrig før har forbrugerne uden politikernes hjælp rykket så meget ved grænserne.

Flere køer og grise i det fri

Det er især på det seneste mælkeproducenterne, som ønsker at omlægge. Det vil fremover betyde at danskerne vil opleve endnu flere malkekøer i det fri, men også andre typer landbrug omlægger i stigende grad om til økologi. Hos Økologisk Landsforening, der rådgiver landmænd om øko-omlægning, har man oplevet en markant stigende interesse fra landmænd for at få lavet et såkaldt ’øko-omlægningstjek’ af gården.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk

Kilde: Økologisk landsforening