Et nyt filter til vaskemaskiner sigter mod at indfange mikroplast inden de ryger i spildevandet, og ender op i rensningsanlæggene

Nyere forskning har fundet mikroplastik i stort set alle vandmasser på planeten, og tøjvask er muligvis en af de største kilder. Når tøj fremstillet af syntetiske fibre vaskes, frigøres millioner af små partikler plast. Det antages at så meget som 1,3 g mikroplast frigøres ved hver tøjvask. Disse mikroplastpartikler ender i vores floder, søer og oceaner, hvor de forårsager stor skade, på marinelivet og i sidste ende på os mennesker.

Nu har en nystartet slovensk virksomhed, PlanetCare fundet en måde at fjerne mikroplast på, inden de ender i afløbet. PlanetCare har udviklet et filter, der kan fastgøres til en vaskemaskine, og som kan opfange omkring 90 procent af fibrene, der løsriver sig fra tøj. Patronerne skal udskiftes månedligt, og de brugte kan sendes tilbage til PlanetCare der renser, og returnerer dem til kunderne. PlanetCare har planer om at genanvende den mikroplast, de opsamler i patronerne, til det underlagsmateriale der bruges i polstring af biler.

Filter fra Planet Care
Patroner fra PlanetCare

Virksomheden tilbyder en abonnementstjeneste for omkring 74 DKR (€ 9,90) om måneden, hvor kunderne får et filter med patroner til syv måneders brug. PlanetCare arbejder på at skabe en række filtre, der passer til eksisterende vaskemaskiner, og forhandler i øjeblikket med flere hvidvareproducenter om at installere indbyggede filtre i deres produkter. De er også igang med at udvikle et industrielt filter til større vaskerier.

PlanetCares hovedforsker, Andrej Kržan har beskrevet virksomhedens tilgang på problemet således:

“Baseret på det faktum, at det er bedre at stoppe forureningen ved kilden, som er vaskemaskinen. Her er disse fibre ikke blandet med andet organisk stof eller ting, men ligger i et lukket system. Når først fibrene ender i miljøet, kan jeg ikke se hvordan man kan få dem tilbage.”

PlanetCare er ikke det eneste firma der arbejder på en måde for at forhindre mikroplastik med at ende i vores vandsystemer, men deres praktiske tilgang der kombinerer en abonnementstjeneste med et produkt der kan tilpasses eksisterende vaskemaskiner, er muligvis den nemmeste at bruge, og en af de mest lovende pt.

Kilde: www.planetcare.org

Forfatter: Redaktionen på ecolove