Frenderugård er et familielandbrug med økologiske Jersey malkekøer og opdræt af stude. Vi tilbyder økologisk oksekød og kød af ungkvæg af høj kvalitet. Derudover leverer vi mælk til Øllingegaard Mejeri.

Adresse:

Odstrupvej 2, Herrestrup
4571 Grevinge
Tlf.: 59 65 80 71 eller 24 42 30 45
Web: www.facebook.com