Fælledby i Vejlands Kvarter på Amager indskriver sig i naturens orden. Den nye by er designet af Henning Larsen og MOE, der sammen giver et bud på, hvordan mennesket nu og i fremtiden kan bo i naturen.

Den nye masterplan Fælledby er et ambitiøst forsøg på at sætte standarden for, hvordan den moderne byboer kan leve i samklang med, og i dyb respekt for, naturen.

Landsbyen, med dens sammentømrede fællesskab og byliv samt nære relation til naturen, har været en inspirationskilde for designet. Med den nye masterplan bringes de oprindelige byrumskvaliteter som gadekæret, de grønne korridorer og den tætte bymidte ind i en ny og bæredygtig bydel.

Selve bygningsmassen er brudt op i tre små enheder, en serie af ’landsbyenklaver’. Den mindre skala giver mulighed for, at der kan opstå fællesskaber i de respektive nabolag. Mellem de tre landsbyer løber brede naturkiler, der sikrer fri bevægelse for alle arter, og lader Fælleden sive igennem kvarteret. På den måde fungerer de tre enklaver som tre små øer i et grønt hav.

Fælledby
Fælledby

Det er ikke nyt, at vi i Danmark bygger i det åbne landskab. I 1500 år har vi etableret landsbyer og bosætninger rundt om i det danske land, hvor mennesket og naturen har levet i pagt med hinanden.

Ligesom de traditionelle landsbyer ligger Fælledby for sig selv i åbent naturlandskab. Det giver en mulighed for at skabe et helt særligt sted, men rummer også et ansvar for at være særligt nænsom og ydmyg i tilgangen. Potentialet er at bygge en ny by til de klima- og naturbevidste unge, der savner nye løsninger på, hvordan man kan bo mere bæredygtigt og i bedre balance med naturen.

Forud for konkurrencen har der været et indgående borgerforløb, hvor Københavns borgere har givet inputs til de konkurrerende teams.

Bydel i træ

Alle boliger i Fælledby kan bæredygtighedscertificeres. By & Havn har med Pension Danmark fra starten stillet krav om træ som gennemgående byggemateriale i Vejlands Kvarter for at skabe et så bæredygtigt kvarter som muligt.

Fælledby bliver Københavns første bydel i træ. Samtidig sikrer kvarteret boliger til både børnefamilier, studerende og seniorer, og alle boliger får både udsyn og adgang til grønne områder.

Masterplanen Fælledby er vinderen i en national designkonkurrence udstedt af By & Havn.

Forfatter: Redaktionen på ecolove