Den skotske nystartet virksomhed, Oceanium planlægger at imødekomme efterspørgslen efter økoemballage og fødevareprodukter og samtidig muliggøre bæredygtig vækst af tangdyrkning

For hvert ton plast, der udskiftes med bioemballage, forhindres cirka 1,9 tons kuldioxid i at komme ind i atmosfæren, i følge Oceanium. Sammenlignet med traditionelt jordbaseret landbrug, som har hundreder af års erfaring at trække på – begynder akvakultur til tang først nu. Mens potentialet i tangbaserede produkter er lovende, skal landmændene komme med innovative måder for at sikre en stabil forsyning af faciliteter i denne skala.

Oceanium udvikler marine-sikre, komposterbare hjemmeprodukter til bioemballage og fødevareprodukter fremstillet af tang, som er bæredygtigt. Deres mål er at starte en bæredygtig tangopdrætindustri for at afbøde klimaforandringer, sikre fødevaresikkerhed og skabe job i hele deres forsyningskæde.

Andy Wilkinson, COO for Oceanium, slutter sig til et stigende antal innovatorer, der investerer i tangsektoren, også kendt som “tangpreneurs”.

”Når jeg ser på forsyningskæden, er efterspørgslen skyhøj for bioemballage, og på fødevaresiden er det den samme historie – i Storbritannien konverterer folk til at blive veganer hurtigere end andre steder,” sagde han.

Denne enkle løsning på plastforurening i havet har en overflod af miljømæssige fordele. Tangopdræt kræver ikke jordarealer, gødning eller pesticid for at vokse. Derudover renser det carbondioxid, der binder kuldioxid og nitrogen fra havet, hvilket reducerer atmosfærisk kulstof og forurening i havet. Tangfarmer beskytter også havbunden mod kommercielt fiskeri og giver plads til reservater for marinelivet.

Oceanium lancerer deres produkt i slutningen af ​​2020. Virksomheden søger også at etablere sit første forarbejdningsanlæg, der skal forarbejder beskedne 10 tons alene i år, med tanke på at øge dette til over 5.000 tons inden 2024.

Kilde:  oceanium.co.uk

Forfatter: Redaktionen på ecolove