Dengang de biodynamiske principper blev udtænkt af Rudolf Steiner i 1924, var det ikke for at forhindre miljøproblemer, men fordi Rudolf Steiner ønskede at forbedre mennesker og dyrs sundhed gennem korrekt dyrkning af landbruget.

Et biodynamisk landbrug behandler hele gården som en levende organisme hvor mangfoldigheden er vigtig. Den levende organisme består af de forskellige afgrøder, husdyr og mennesker på gården.

På nuværende tidspunkt er der omkring 40 biodynamiske landbrug i Danmark. Disse landbrug skal udover at opfylde alle kravene for økologisk landbrug og dyrehold også opfylde de særlige internationale Demeter krav:

 • Skal leve op til kravene for økologisk landbrug og husdyrhold.
 • Omlægningstiden til biodynamisk landbrug tager længere tid.

De biodynamiske præparater skal anvendes og hjælper med at styrke livskræfterne i kompost, jord og planter. De biodynamiske præparater indeholder røllike, kamille, brændenælde, egebark, baldrian, mælkebøtte, kisel og kogødning.

 • Der skal bruges kompost som indeholder de biodynamiske præparater til gødskning af markerne.
 • Der må ikke bruges gylle eller ajle fra konventionelle landbrug.
 • Jorden må ikke dampbehandles.
 • Der må ikke benyttes UVC-lys til bestråling af planter (mod skimmel og svamp).
 • Markerne skal dyrkes med sædskifte.
 • Der skal være husdyr på gården (overvejende drøvtyggere) eller i et fast samarbejde med en anden biodynamisk gård.
 • Dyrene må kun fodres med biodynamisk og økologisk foder.
 • Det er forbudt af afhorne dyrene (herunder; kvæg, geder og får).
 • Bonden skal være med til at sikre et socialt og kunstnerisk miljø på gården.

Biodynamiske landbrug bliver både kontrolleret af de statslige myndigheder for økologisk jordbrug i Danmark samt Demeterforbundet. 

Yderligere fakta omkring biodynamiske produkter:

 • Biodynamiske produkter har kun 10 tilladte tilsætningsstoffer i modsætning til f.eks. 40 tilladte tilsætningsstoffer i økologiske produkter og hele 374 tilladte tilsætningsstoffer i konventionelle produkter.
 • Demeter mærkede produkter må ikke indeholde kunstigt tilføjet nitrit eller nitrat.
 • Mælkeprodukter må ikke være homogeniseret eller UHT-behandlet.
 • Safter skal være pressede og må ikke være lavet af koncentrater blandet med vand.
 • Mikrobølger må ikke bruges til til f.eks.pasteurisering eller optøning.
 • Hammermøller må ikke bruges til formaling af kornprodukter, stenmøller og stenkværne er godkendt.

Forfatter: Redaktionen på ecolove.dk